:: دوره 26، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 26 شماره 4 صفحات 221-226 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین قد بر اساس متغیرهای جمجمه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک ابراهیمی1، مصطفی نعمتی2، معصومه دودانگه2، غلامرضا حسن‌زاده*3
1- گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران ، hassanzadeh@tums.ac.ir
چکیده:   (156 مشاهده)
اهداف: اندازه‌گیری‌های کرانیوفاسیال یکی از بخش‌های مهم آنتروپولوژی است که ویژگی‌های ریخت‌شناسی صورت و سر را تعیین می‌کند. هدف از این مطالعه اندازه‌گیری متغیرهای کرانیوفاسیال و قد دانشجویان پزشکی و بررسی ارتباط این متغیر‌ها بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن) با محدوده سنی ۱۸-۲۶ سال در تابستان سال ۱۳۹۸ انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. اندازه‌گیری به‌وسیله سفالومتر مدرج با دقت ۵/۰ میلی‌متر انجام شد. تمامی اندازه‌گیری‌ها در وضعیت استاندارد آناتومیکی و توسط یک آنتروپولوژیست ماهر انجام شد. داده‌ها، با استفاده از آزمون T، روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم‌افزار SPSS ۱۶ تحلیل شدند.
یافته‌ها: متغیرهای قد (۰.۰۰۰۱=p)، طول جمجمه (۰.۰۰۰۱=p) و ارتفاع جمجمه (۰.۰۴۴=p) بین دو جنسیت تفاوت داشتند؛ اما در ارتباط با متغیر پهنای جمجمه، تفاوت معناداری بین جنسیت مرد و زن دیده نشد (۰.۸۶۵=p). بین دو متغیر قد و طول جمجمه (۰.۰۰۰۱=p؛ ۰.۴۵۵=r) و همچنین بین قد و ارتفاع جمجمه (۰.۰۰۰۱=p؛ ۰.۳۱۸=r)، ارتباط معناداری در تمام شرکت‌کنندگان و مردان شرکت‌کننده در مطالعه وجود داشت. همچنین ارتباط معنی‌داری بین قد و پهنای جمجمه در زنان مشاهده شد (۰.۰۱۳=p).
نتیجه‌گیری: وجود روابط معنادار بین مولفه­های مختلف جمجمه با قد افراد امکان تخمین قد بر اساس این متغیرها را ممکن می‌سازد.
واژه‌های کلیدی: آنتروپولوژی|قد|طول جمجمه|ارتفاع جمجمه|پهنای جمجمه. ،
متن کامل [PDF 517 kb]   (33 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تشخيص هويت
دریافت: 1399/10/25 | پذیرش: 1399/12/12 | انتشار: 1400/1/14
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی

Ethics code: IR.TUMS.MEDICINE.REC.1396.3501


XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها