مجله پزشکی قانونی- نمایه‌ها
نمایه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
فصل‌نامه علمی-پژوهشی پزشکی قانونی در پایگاه‌های زیر قابل مشاهده است:
ایندکس کوپرنیکوس
کمیسیون نشریات علوم پزشکی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
بانک اطلاعات نشریات ایران (مگیران)
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی قانونی:
http://sjfm.ir/find.php?item=1.79.49.fa
برگشت به اصل مطلب