مجله پزشکی قانونی- نمایه‌ها
نمایه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
فصل‌نامه علمی-پژوهشی پزشکی قانونی در پایگاه‌های زیر قابل مشاهده است:
گوگل اسکولار

ایندکس کوپرنیکوس
کمیسیون نشریات علوم پزشکی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
بانک اطلاعات نشریات ایران (مگیران)
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی قانونی:
http://sjfm.ir/find.php?item=1.79.49.fa
برگشت به اصل مطلب