Close

Logo

مجله پزشکی قانونی

اعضای هيات تحريريه
فروزان آتش‌زاده
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکf_atashzadehsbmu.ac.ir
پست سازمانیدانشیار پرستاری
محل خدمتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
آخرین بروزرسانی1400/2/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: