مجله پزشکی قانونی- نمایه‌ها
نمایه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
فصل‌نامه پزشکی قانونی ایران در پایگاه‌های زیر قابل مشاهده است:
گوگل اسکولار

ایندکس کوپرنیکوس
کمیسیون نشریات علوم پزشکی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
بانک اطلاعات نشریات ایران (مگیران)
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی قانونی:
http://sjfm.ir/find.php?item=1.79.49.fa
برگشت به اصل مطلب