:: دوره 26، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 26 شماره 4 صفحات 233-238 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه فرسودگی شغلی، تحمل پریشانی و ابعاد فراهیجان در کارکنان پزشکی قانونی مشهد
زهره هنرور1، محسن دوستکام*2، حسن توزنده جانی1
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
2- گروه مشاوره، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران ، Mohsen_doustkam@yahoo.com
چکیده:   (213 مشاهده)
هدف: پیشرفت هر سازمانی وابسته به برخورداری از نیروی انسانی سالم و کارآمد است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرسودگی شغلی، تحمل پریشانی و ابعاد فراهیجان در کارکنان پزشکی قانونی بود.
روش: این مطالعه توصیفی که شامل ۱۸۰ نفر از کارکنان اداره پزشکی قانونی شهر مشهد (۵۶ نفر زن و ۱۲۴ نفر مرد) در سال ۱۳۹۹ بود با روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. پس از احراز شرایط پژوهش (سابقه بیش از یک سال؛ امضای رضایت‌نامه کتبی شرکت در پژوهش و داشتن حداقل تحصیلات دیپلم)، ۴۵ نفر (۲۶ زن و ۱۹ مرد) در پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های دموگرافیک، فرسودگی شغلی، تحمل پریشانی و فراشناخت و فراهیجان مثبت استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS ۲۱ با استفاده از آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین نمره خستگی عاطفی (۱/۵۵±۲/۶۷)، مسخ شخصیت (۵۹/۱±۱/۵۲) و ناکارآمدی شخصی (۱/۱۹±۲/۹۲) بود که بیانگر فرسودگی متوسط در خستگی عاطفی و فرسودگی بالا در نقصان تحقق شخصی بود. ضریب همبستگی ابعاد فراشناخت و فراهیجان و فرسودگی شغلی برابر  ۰/۶۴۹- (۰/۰۰۹=p) و ضریب همبستگی تحمل پریشانی و فرسودگی شغلی برابر ۰/۶۸۴- بود (۰۰۵/۰=p) که وجود رابطه معنادار و معکوس را نشان داد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر فرسودگی شغلی در عملکرد شغلی و نیز ارتباط آن با تحمل پریشانی و ابعاد فراهیجان اهمیت کاهش عوامل تنش‌زا محیطی به‌وسیله سازماندهی عوامل شغلی همچنین آموزش مهارت‌های روان‌شناختی باید مورد توجه قرار بگیرد.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی|ابعاد فرا هیجان|تحمل پریشانی ،
متن کامل [PDF 401 kb]   (77 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روان‌پزشکی قانونی
دریافت: 1399/10/4 | پذیرش: 1399/12/11 | انتشار: 1399/12/25
* نشانی نویسنده مسئول: مشهد، خیابان فرامرز نهم، پلاک 29. کد پستی: 9197966515

Ethics code: IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1399.001


XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها